Různe převody

jednotky v elektrotechnice

Pro impedanci   Z =  Ω
 µV µVRMS
 mV mVRMS
 V VRMS
 dBu, dBv dBu, dB (0.7746 VRMS)
 dBV dBV, dB (1 VRMS) bez ohledu na Z
 dBmV dBmV, dB (1 mVRMS)
 dBµV, dBuV dBµV, dB (1 µVRMS)
 dBf, dBfW dBf, dB (1 fW)
 dBm, dBmW dBm, dB (1 mW)
 dBW dBW, dB (1 W)
 mW mW
 W W

Poznámky:

0 dBu vs. 0 dBm
0 dBm(1 mW) @ 600 Ω ~ 0dBu(0.7746 V)
dBu nebo dBv
vztaženo k napětí, které odpovídá 0 dBu ~ 0.7746 V
dBV
dB(1 VRMS) - vztaženo k 1V RMS, bez ohledu na impedanci
dBmV
dB(1 mVRMS) - vztaženo k 1mV, bez ohledu na impedanci
využíváno u kabelové televize, kde je nominální hodnota okolo 0 dBm při 75 Ω
dBµV nebo dBuV
dB(1 µVRMS) - vztaženo k 1µV, bez ohledu na impedanci
používá se u zesilovačů pro televizní televizi, 60 dBµV = 0 dBmV
dBm
dB(1 mW) vztaženo k 1 mW
v audiotechnice typicky při 600 Ω
v radio technice typicky při 50 Ω
dBf
dB(1 fW) vztaženo k 1 fW
obvykle se udává citlivost radiopřijímačů, 10 dBf ~ 0.7 µV
dBi
dB(isotropní) - vztaženo k fiktivní isotropní anténě, vyzařuje energii rovnoměrně všemi směry
udává zisky antény
dBd
dB(dipól) - vztaženo k půlvlnému dipólu
udává zisky antény, 0 dBd ~ 2.15 dBi